• 01/05/2005Koninklijk

  Op 1 mei 2005 bestaat TACT 50 jaar. Op deze datum werd de club door de Koning gemachtigd de titel Koninklijk te voeren.
 • 2004BAAN 9

  Het clubgebouw "BAAN 9" werd ook onderhanden genomen, hier zijn de werken nog niet geheel voltooid. Een einddatum voor deze renovatie wordt voorzien in het voorjaar 2004.
 • 02/05/2003Opening vernieuwde piste

  Het is niet bij renoveren gebleven want op 2 mei 2003 werd de geheel nieuwe piste officieel geopend. Na deze vernieuwing kunnen alle takken van de atletieksport in St-Truiden worden beoefend. Nu kunnen wij spreken van een atletiek accommodatie welke voldoet aan de allerlaatste eisen van de IAAF reglementen.
 • 2001Eerste stappen vernieuwing piste

  In 2001 werd na langdurig aandringen toch een eerste stap gezet om de piste te renoveren.
 • 1994Verouderde piste = leegloop

  De tijd dat atleten van overal naar Sint-Truiden kwamen, omdat het vroeger kwalitatief één van de beste piste was, is voorbij. Sinds 1994 werden er geen meetings meer georganiseerd op de piste van Nieuw Sint-Truiden.
 • 21/06/1987Het verval

  Op de meeting van 21 juni 1987 konden de discusatleten niet aan bod komen omdat de installatie was afgekeurd. Dan treedt het tijdperk van verval in, het aantal leden verminderd. Men zoek accommodatie waarop men prestaties kan realiseren.
 • 1986Vernieuwing piste?

  In 1986 werd een voorstel om met een afvaardiging het stadsbestuur te gaan vragen, de piste te moderniseren, eensgezind aangenomen. Vanaf toen was het aan het stadsbestuur om te beslissen of het aan T.A.C.T. een nationale erkenning wilde bezorgen. Hiervoor was de meest dringende vereiste een moderne piste.
 • 1962-1971Medailles BK

  Van het jaar 1962 tot 1971 vierde de club minstens één medaillewinnaar per jaar op de Belgische kampioenschappen. De damesploeg was dan ook reeds de beste van Limburg.
 • 22/05/1960Opening piste

  Op zondag 22 mei 1960 werd dit plein plechtig geopend door de geestelijke en wereldlijke overheid van de stad. Daarna kon de eerste wedstrijd op de piste doorgaan nl. het provinciaal inter-clubkampioenschap.
 • 04/04/1959De piste

  Op 4 april 1959 beloofde de burgemeester aan de vzw Sport en speelpleinen Sint-Truiden, vertegenwoordigd door Alfred Cauwels en Simon Degros de nodige bewerkingen uit te voeren voor de aanleg van een voetbalveld met er rond een atletiekpiste op het terrein Tuinwijk. Na maanden werken was de piste klaar met zes banen elk 1,20 meter breed en 400 meter lang. Aanloopbanen en zandkuilen voor het ver- en hoogspringen, ringen voor discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen.
 • 05/03/1955TAC

  Op 5 maart 1955 verschijnt voor het eerst de naam TAC in de "De Tram" een weekblad van Sint - Truiden. Er werd getraind op het plein naast het voetbalveld van Nieuw Sint-Truiden (het Trudoplein) onder het motto: allen samen aan sport doen in kameraadschap. "De sport moet sportief beoefend worden: fairplay, zelfbeheersing, tucht, onderwerping aan bijzondere regels der verschillende takken dienen in acht genomen. Daarbij moet de techniek van elke sporttak bestudeerd en ingeoefend worden. De TAC wil aan iedere jonge man, die echt van sport houdt, echte sport geven.
 • 16/01/1955Eerste cross

  De Tochtgenoten organiseerden een eerste cross in het park van het kasteel "Speelhof" voor atleten niet aangesloten bij de K.B.A.B. op 16 januari 1955.
 • 10/05/1950Het ontstaan

  Ontstaan uit de jeugdvereniging "De tochtgenoten". Op 10 mei 1950 sloegen Saar (Leonard Dusar) en Pacifiek (Alfred Cauwels) de handen in elkaar. De ochtgenoten stonden onder de hoede van de Gardiaan Liborius. Iedereen, welke stand of sociale klasse hij ook mocht zijn, was welkom en de werking was volledig open: er was geen lidmaatschap. Het doel was: de jeugd van Sint - Truiden onafhankelijk van stand of opinie de gelegenheid te bieden zich moreel en lichamelijk te bekwamen om meer en beter mens te zijn in de maatschappij van morgen.