In de eerste plaats verwachten wij begrip en steun, zeker voor onze trainers, die hier op vrijwillige basis hun vrije tijd aan de kinderen besteden.

Wij verwachten ook dat de ouders indien nodig als opvoeder de houding van hun kinderen bijsturen.

Enkele belangrijke punten hierbij:

 • Daar we vaak met heel wat kinderen op training zijn kan de training ongelofelijk geschaad worden als enkelen de boel op stelten proberen te zetten. Dit kan dan ook onder geen beding getolereerd worden!
 • Indien sommige kinderen reeds zoveel ambitie hebben dat ze naar zwaardere trainingen vragen, probeer hen dan ook mee te geven dat we in hun belang, bewust, de intensiteit beperken.

Door af en toe een handje toe te steken, tevens door uw positieve opmerkingen kunnen jullie meehelpen aan de uitbouw van onze en UW club.

Ja, ik ben een sportouder!

 • Voor de wedstrijd
  • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
  • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
  • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen.
  • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van de sport en de fairplay te houden.
 • Tijdens de wedstrijd
  • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
  • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel mijn kind als de tegenstrever.
  • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
  • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de juryleden.
  • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.
 • Na de wedstrijd
  • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
  • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestaties van de tegenstrever.
  • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de uitslag of eindstand.
  • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren.